Pri kúpe dvoch a viac párov topánok je doprava ZDARMA.

Informácie

Spoločnosť:                          Taf & Flaf s.r.o.

Sídlo:                                    Krížová Ves 30, 059 01, Krížová Ves

Doručovacia adresa:            Haburská 86/19, 821 01, Bratislava

Zapísaná:                             V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 37491/P

Konateľ:                                Mgr. Zuzana Strculová

IČO:                                      52 111 288

DIČ:                                      21 20 89 72 73

Bankové spojenie:                FIO banka a.s.

Číslo účtu:                            2301560713/8330

IBAN:                                    SK05 8330 0000 0023 0156 0713

SWIFT:                                 FIOZSKBAXXX

Spoločnosť nie je platcom DPH