Pri kúpe dvoch a viac párov topánok je doprava ZDARMA.

Vbočený palec

Vbočený palec />

06.03.2021

Detská noha a vbočený palec na detskej nohe nie je taký istý ako u dospelého človeka. Vbočený palec je častým ortopedickým ochorením prevažne u dospelých, žiaľ táto deformita dokáže potrápiť aj naše deti. Vbočené palce sa najčastejšie vyskytujú u dievčat vo veku 10 až 15 rokov. Dobrou správou však je, že vbočený palec u detí je liečiteľný.

Vbočený palec je štrukturálna deformita nohy, kde sa palec stáča smerom k ostatným prstom, dokonca môže sa aj podsunúť pod druhý prst a na koreni kĺbu veľkého palca sa vytvorí hrča. Táto deformita je spojená so zrútením priečnej nožnej klenby a nestabilitou pätnej kosti.  

Dôsledkom vybočeného palca je zmenené rozloženie váhy na chodidle. Váha tela sa rozkladá nerovnomerne, palec nie je pri chôdzi dostatočnou oporou a svaly na chodidle slabnú. Dôsledkom zborenej priečnej klenby sa chodidlo neopiera o zem v štandardných troch oporných bodoch, ale len vo dvoch – v päte a v hlavičke prvej záprstnej kosti. Tento vratký postoj spôsobuje predčasnú únavu lýtkových a stehenných svalov.

Príčinou vzniku vbočeného palca u detí je genetika, resp. dedičnosť. Pod dedičnosťou máme na mysli kvalitu väziva na nohe. Je však pravdou, že nevhodné topánky zvyknú byť spúšťačom tohto ochorenia. Vbočený palec môže vznikať dokonca nosením tesnej ponožky či punčochy.  

Príznaky vbočeného palca u dieťaťa:

  • Opuch v spodnej časti palca na nohe
  • Boľavá hrča
  • Bolesť pri nosení topánok
  • Nepohodlie pri chôdzi (aj bez topánok)
  • Pocit pálenia

Samotnú chybnú pozíciu palca je možné v počiatočných štádiách korigovať cvičením a používaním ortopedických pomôcok, v neskorších štádiách  si tento stav vyžaduje operačný zákrok.  Vždy však treba tento stav konzultovať s lekárom.

Najlepšou prevenciou je nosenie zdravotne nezávadnej obuvi. Topánka by mala mať pevný opätok a byť z ľahkého a poddajného materiálu. Ak už vbočený palec vaše dieťa má, neodporúča sa chodiť naboso v interiéri (po tvrdom a rovnom povrchu), ale používať mäkkú domácu obuv s anatomicky tvarovanou stielkou.

Tip pre rodičov: aby ste predišli vzniku tejto deformity u svojho dieťaťa, hľadajte takú topánku, ktorá zabezpečí dostatok priestoru v okolí prstov.

Cviky pre korekciu vbočeného palca

C-oblúk

Osoby: dieťa a rodič

Pomôcky: stolička

Cieľ cvičenia: Dieťa svojpomocne mobilizuje priečnu nožnú klenbu a buduje rovnomerný C-obluk s piatimi dobre viditeľnými nártnymi kosťami. Dieťa si samo uvedomuje svoje telo a význam zdravia.

Prevedenie cvičenia: Dieťa si sadne na stoličku, pričom pätu si oprie o roh sedadla. Do jednej ruky uchopí základný palcový kĺb a do druhej ruky kĺb malíčka. Otáča ich rolujúcim pohybom proti sebe. Takto vzniká rovnomerný C-oblúk. Dieťa sa snaží držať základné kĺby prstov ohnuté a prsty narovnané.  Nártné kosti zospodu môžu byť podoprené prstami.

Dieťa pohyb rytmicky opakuje. Intenzita spočíva v dobrom pocite.

Intenzita: 2 – 5 minút na každú nohu

Dôležité: Dbajte o to, aby dieťa nerobilo tzv. drápovité prsty, t.j. všetkých päť nártných kosti je nutné dobre vidieť.   

Tip na záver: Vykonávajte tento cvik spoločne s dieťaťom a vzájomne hovorte o pocitoch, ktoré vám cvik prináša.

 Hallux – 3D-stabilita

Osoby: dieťa a rodič

Pomôcky: leukoplast

Cieľ cvičenia: Tento cvik má za cieľ optimalizovaťnapraviť funkčnosť základného palcového kĺbu.

Prevedenie cvičenia: Aby sa hlavica prvej nártnej kosti dobre dotýkala zeme oviňte ju leukoplastom. Pri tomto cvičení rodič aktívne pomáha dieťaťu. Rodič zatlačí prstami jednej ruky základný palcový kĺb k zemi. Prstami druhej ruky otočí palec opatrne do nestočenej, resp. správnej pozície – až bude nechtové lôžko rovnobežné so zemou. Túto pozíciu rodič aktívne udržiava. Po tomto prichádza na rad aktivita dieťaťa. Dieťa položí prsty ruky palec na nohe a snaží sa ho zdvíhať voči vzniknutému tlaku. Po tomto dieťa vymení pozíciu, prsty ruky vsunie pod palec na nohe a palcom tlačí proti nim.

Intenzita: 10krát na každej nohe

Dôležité: Rodič počas celého cvičenia dbá o to, aby bol palec v správnej, resp. vyrovnanej pozícií.

Tip na záver: Cvik zakončite krátkou masážou nohy ako odmenu za vynaložené úsilie dieťaťa.

Zdroje:

Larsen Ch.(2020) Zdravá chůze po celý život. ISBN: 978-80-87419-92-2

Larsen CH. et al (2009) Zdravé nohy pro vaše dítě. ISBN: 978-80-86606-82-8

https://pediatricfootankle.com/foot-conditions/pediatric-bunions/

Poznámka: Autor článku nie je medicínsky pracovník, ale laik, ktorý sumarizuje informácie z rôznych zdrojov.