Pri kúpe dvoch a viac párov topánok je doprava ZDARMA.

Ochrana osobných údajov

 

Internetový obchod www.zdravanozka.sk prevádzkuje Taf & Flaf, s.r.o., Krížová Ves 30, 059 01, Spišská Belá, IČO: 52 111 288.

Taf & Flaf, s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých užívateľov, ktorí navštívia webovú stránku www.zdravanozka.sk. Riadime sa a konáme v zhode s najsprávnejšími princípmi zaobchádzania s osobnými údajmi.

Naša ochrana súkromia je súčasťou nášho záväzku poskytovať dokonalý zákaznícky servis. Taf & Flaf, s.r.o. sa zaväzuje zaobchádzať s informáciami poskytovanými vami starostlivo a zodpovedne, predovšetkým v súvislosti s kooperáciou s tretími stranami. Avšak, Taf & Flaf, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie tretích strán.

Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Termín “osobné údaje” reprezentuje všetky informácie, ktoré uvádzate na webovej stránke www.zdravanozka.sk a ktoré umožňujú osobnú identifikáciu.

V prípade, že uskutočníte nákup na našom e-shope, vaše osobné informácie budú zhromaždené za účelom poskytnutia tovaru, ktorý si u nás objednávate. Tieto údaje môžu zahŕňať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefonický kontakt.

Taf & Flaf, s.r.o. zhromažďuje, uchováva a spracováva osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu v súlade s požadovanými právne platnými predpismi, ktoré sú považované za nevyhnutné na splnenie zmluvne dohodnutých servisných povinností medzi  Taf & Flaf, s.r.o. a vami, zákazníkom.

Akékoľvek ďalšie zhromažďovanie, spracovávanie a využívanie osobných údajov bude podrobené vášmu schváleniu.

Prenos osobných údajov

Všetky informácie zaznamenané nami budú považované za výhradne dôverné za akýchkoľvek okolností, a môžu byť zdieľané s tretími stranami v nasledujúcich situáciach:

  • Použitie Vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla za účelom kontaktovania Vás ohľadom akýchkoľvek problémov s Vašou objednávkou na našej webovej stránke
  • Použitie Vašich platobných údajov vybraným finančným inštituúciám za účelom spracovania Vašej platobnej transakcie za nákup vo Vašom mene
  • Predloženie údajov v rozsahu meno a priezvisko, doručovacia adresa a telefonický kontakt prepravnému partnerovi, ktorý zodpovedá za doručenie Vašej objednávky
  • Ak to vyžaduje zákon (Taf & Flaf s.r.o. sa podriaďuje právoplatným súdnym príkazom), sme povinní sprístupniť osobné údaje polícií alebo akýmkoľvek činným orgánom. 

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám: Google Analytics

Súhlas a zrušenie súhlasu

V prípade, že nám poskytnete vaše osobné údaje za účelom dokončenia transakcie, overenia platobnej karty, realizovania objednávky, vybavenie doručenia alebo vrátenia tovaru, považujeme Váš súhlas so zhromaždením a spracovaním týchto informácií spoločnosťou Taf & Flaf, s.r.o. za vzťahujúci sa výhradne na daný špecifický účel.

V prípade, že Vás požiadame o Vaše osobné údaje z dôvodu vedľajších účelov (napr. e-mail marketing), budeme Vás buď priamo žiadať o Váš súhlas alebo Vám poskytneme možnosť odmietnutia.

Každý užívateľ našej webovej stránky má možnosť kedykoľvek odvolať tento súhlas s okamžite nadobudnutou platnosťou bez udania dôvodu prostredníctvom kontaktovania nás e-mailom na info@zdravanozka.sk.

 

Zhromažďovanie iných ako osobných údajov

Za účelom zdokonaľovania našich služieb, využíva HTTP cookies (malé časti dát uložené vo Vašom webovom prehliadači). Cookie súbory neobsahujú osobné údaje a nemáte možnosť ich identifikovať. Cookies môžu byť deaktivované v nastaveniach Vášho prehliadača.

Právo na informácie

Každý zákazník má právo žiadať o informáciu, ktoré osobné údaje boli uložené na stránke www.zdravanozka.sk a má právo žiadať o zmenu alebo odstránenie daných údajov bez akéhokoľvek poplatku.

Dodatky

Vzhľadom na náš neustály vývoj, naše rozširovanie sa a zmeny v zákonoch, naše predpisy spracovaní dát sa budú taktiež vyvíjať. Taf & Flaf, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje zásady ochrany súkromia. Zmeny sa prejavia ihneď po ich aplikovaní na internetových stránkach.

Dúfame, že sa nám podarilo odpovedať na všetky otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov. V prípade požadovania doplňujúcej spätnej väzby, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese info@zdravanozka.sk.